Månedsarkiv: januar 2013

Den amerikanske lægeeksamen: USMLE

usmle-step1

The most sublime act is to set another before you.
- William Blake

Jeg har sat mig for at tage den amerikanske lægeeksamen, og her på bloggen vil jeg løbende skrive om mine erfaringer undervejs, men først en kort præsentation af mig og projektet:

Jeg er medicinstuderende på Aarhus Universitet og afslutter 10. semester her i januar. Jeg mangler således 2 semestre inden, jeg er færdiguddannet som læge. Inden jeg begynder på det sidste år af studiet, tager min hustru og jeg et halvt års barsel, idet vi venter vores lille datter i slutningen af januar.

Ud over at få tid til familien vil jeg bruge barselsperioden på at forberede mig til at tage første del af den amerikanske lægeeksamen: USMLE Step 1.

Jeg har intet ønske om at arbejde som læge i USA, så jeg skal på den måde ikke bruge eksamenen til noget. Jeg tager eksamenen for udfordringens skyld, som en måde at dygtiggøre mig på. Ved at tage USMLE Step 1 ønsker jeg at integrere og konsolidere hele den prækliniske viden.

Jeg har allerede været igennem og er blevet eksamineret i de prækliniske fag, men hvor jeg tidligere har været oppe i dem enkeltvis og over flere år, er den amerikanske lægeuddannelse anderledes ved, at den samler alle de prækliniske fag i en eneste omfattende eksamen: USMLE Step 1.

Det er en nærmest uoverskuelig mængde viden, der skal forstås og kunne redegøres for, og USMLE Step 1 er den vigtigste og mest krævende eksamen en amerikansk læge i hele sin karriere kommer op i.

Ved at tage eksamenen får jeg mulighed for at integrere alle de prækliniske fag i en samlet forståelse, og jeg får genopfrisket og herved konsolideret en viden, som jeg har glemt meget af, men tidligere har kunnet i stor detalje.

En af frustrationerne ved at lære er jo, at man glemmer det lærte igen. Som medicinstuderende er der hele tiden nye fag, der læres, og gamle der glemmes. Op til en eksamen bliver vi særdeles dygtige til et fag: vi kan selv de mest ubetydelige detaljer og de mest eksotiske undtagelser fra reglerne – for blot efterfølgende at opleve de fineste hukommelsesspor fortone sig i et rygte om det der var.

Ved at tage USMLE Step 1 får jeg genopfrisket og genlært det, jeg måtte have glemt, og repetitionen gør forhåbentlig, at jeg herefter vil kunne genkalde mere af det lærte og i længere tid, men samtidig har jeg også forhåbninger til, at min brug af særlige hukommelsesteknikker og –værktøjer vil gøre, at jeg fremover ikke vil glemme det lærte igen.

Ved at forstå, hvordan vi indlærer, genkalder og holder viden ved lige, håber jeg, at jeg fremover vil kunne glemme alt om at glemme. Jeg bruger altså også perioden på at eksperimentere med forskellige metoder til indlæring.

Det er vel nogenlunde mine begrundelser for at tage eksamenen. Det er dog noget af en udfordring, sådan på egen hånd at sætte sig ind i et andet lands universitetsuddannelse og selv få struktureret, læst og taget eksamenen – men det er også spændende og stimulerende!

Jeg tager eksamenen i slutningen af august 2013, så i løbet af det næste halve år, skal jeg have læst følgende fag op:

  • Anatomi
  • Behavioral sciences: biostatistik, epidemiologi, etik, psykologi og sociologi
  • Biokemi
  • Farmakologi
  • Fysiologi
  • Immunologi
  • Mikrobiologi
  • Patologi
  • Tværdisciplinære fag som ernæring, genetik og aldring

Indtil videre har jeg brugt tiden på at sætte mig ind i den amerikanske eksamen, hvad der kræves, og hvordan den er opbygget. Jeg har anskaffet mig det materiale, jeg tænker at bruge, og jeg har lavet et udkast til en læseplan. Jeg har således forberedt mig, og er nu klar til at begynde.

Min tidsplan er på 7 måneder, fra februar til august, og min læseplan er som følgende:

februar: fysiologi
marts-maj: patologi
juni: embryologi og immunologi
juli-august: et 7 ugers USMLE Step 1 sommerkursus i Ungarn

De mere tunge fag der kræver ren udenadslære, tager jeg løbende: bogen First Aid 2012: Step 1, anatomi, neuroanatomi, biokemi, farmakologi, mikrobiologi

Nu venter jeg blot på, at det skal blive februar, så jeg kan komme i gang, men nu først min 10. semesters eksamen her i slutningen af januar, min hustrus fødsel – og så til bøgerne!